تماس و رزرو نوبت

شنبه – چهارشنبه 10:00 – 15:00

045-33256420

ویزیت برای عموم آزاد است

پل های ارتباطی با کلینیک دندانپزشکی دکتر هاشم عبدالحسین

اردبیل، پشت بیمارسنان امام خمینی
مجتمع پزشکان اردبیل، طبقه 5 واحد 143

clinic [at] abdolhoseinzadeh.ir
045-33256420